Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 39

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 39

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrat/ftp/studio/maincore.php:35) in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 186
SIXTEEN RECORDS - szkolne studio nagrań Projekt na lekcjach niemieckiego - "Leben auf den Kontinenten"
Dodane przez Robert Kolebuk dnia Grudzień 05 2010 16:15:00
Listopad był dla kilku klas uczących się języka niemieckiego miesiącem prac projektowych. Wewnątrz newsa prezentujemy założenia, przebieg i efekty końcowe projektu "Leben auf den Kontinenten" realizowanego przez uczniów klasy 3G (grupa III.0). Znajdziecie tam opis, filmy z działań projektowych oraz prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów...
Treść rozszerzona
Listopad był dla kilku klas uczących się języka niemieckiego miesiącem prac projektowych. W tym newsie prezentujemy założenia, przebieg i efekty końcowe projektu "Leben auf den Kontinenten" realizowanego przez uczniów klasy 3G (grupa III.0). Znajdziecie tu opis, filmy z działań projektowych oraz prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów.
Projekt "LEBEN AUF DEN KONTINENTEN"

Projekt ten realizowany był metodą zintegrowanego nauczania języka i treści przedmiotowych. Uczniowie mieli za zadanie wyszukać w 2 - 3 osobowych grupach informacje na temat poszczególnych kontynentów, a następnie zaprezentować je reszcie klasy. Proces zbierania, sortowania, a także weryfikowania informacji oraz wstępnego korygowania efektów pracy przez koordynującego nauczyciela przebiegał podczas fazy on-line za pomocą szkolnej platformy e-learningowej.

Po prezentacjach na forum klasy odbyła się dyskusja na temat informacji, które stanowiły ich treść. Uczniowie podawali informacje, które dla nich były nowe, ciekawe czy ważne.

PODSTAWA PROGRAMOWA

W czasie prac projektowych realizowane były następujące cele i treści z podstawy programowej kształcenia ogólnego geografii dla gimnazjum:

Cele kształcenia – wymagania ogólne:

● Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
● Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym;
identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej); rozumie wzajemne relacje przyroda – człowiek; wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne warunków środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

10. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek - przyroda - gospodarka. Uczeń:

1) Wykazuje, na podstawie map tematycznych, że kontynent Azji jest obszarem wielkich geograficznych kontrastów;
6) opisuje kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach; wyjaśnia przyczyny gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii;
7) charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod kątem cech kulturowych, zasobów ropy naftowej, kierunków i poziomu rozwoju gospodarczego; wskazuje miejsca konfliktów zbrojnych;
8) charakteryzuje na podstawie map tematycznych i wyjaśnia występowanie stref klimatyczno-roślinno-glebowych w Afryce;
11)wyróżnia główne cechy i przyczyny zróżnicowania kulturowego i etnicznego Ameryki Północnej i Południowej;
13) wykazuje związki między gospodarką a warunkami środowiska przyrodniczego w najważniejszych regionach gospodarczych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej;
określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej;
14) Przedstawia, na podstawie map tematycznych, główne cechy gospodarki Australii na tle warunków środowiska przyrodniczego;


EFEKTY PROJEKTU

PREZENTACJE UCZNIOWSKIE


=> Afrika (Klaudia Poślednik, Natalia Piotrowska, Anita Korzeń)

=> Antarktis (Żaneta Nogalska, Ewa Suwalska)

=> Europa (Kordian Kuczniak, Artur Sułkowski)

=> Nordamerika (Ilona Kudła, Paulina Brandolik, Justyna Wichłacz)

=> Südamerika (Patrycja Fita, Izabela Pawłowska)


FILM 1
Przedstawia fazę przygotowań do projektu. Zespół uczniów wraz z nauczycielem ustalają zasady projektu, szukają w Internecie potrzebnych informacji i rozpoczynają pracę nad stworzeniem prezentacji multimedialnych.

FILM 2
Grupy robocze przedstawiają swoje prezentacje na forum klasy, a następnie cała klasa dyskutuje na temat usłyszanych informacji. Na końcu nagrane są wrażenia i opinie uczestników projektu na temat takiej metody nauczania języka obcego.Wszystkim realizatorom projektu gratuluję bardzo udanych efektów pracy.

Robert Kolebuk