Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 39

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 39

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mrat/ftp/studio/maincore.php:35) in /home/mrat/ftp/studio/maincore.php on line 186
SIXTEEN RECORDS - szkolne studio nagrań Klasa 3G jedzie do Berlina! - sprawozdanie z projektu
Dodane przez Robert Kolebuk dnia Grudzień 18 2010 23:08:16
W listopadzie uczniowie klasy 3G (poziom językowy III.1) realizowali na lekcjach języka niemieckiego projekt "Klassenfahrt nach Berlin". Zadaniem grup było zaplanowania wycieczki klasowej do Berlina, zrobienie prezentacji na ten temat i pokazanie jej na forum klasy. Wewnątrz newsa możecie zobaczyć efekty ich pracy, a także obejrzeć filmy z poszczególnych faz realizacji projektu...


Treść rozszerzona
W listopadzie uczniowie klasy 3G (poziom językowy III.1) realizowali na lekcjach języka niemieckiego projekt "Klassenfahrt nach Berlin". Zadaniem grup było zaplanowania wycieczki klasowej do Berlina, zrobienie prezentacji na ten temat i pokazanie jej na forum klasy. Poniżej możecie zobaczyć efekty ich pracy, a także obejrzeć filmy z poszczególnych faz realizacji projektu.***********************************

CEL

Celem projektu było:
- przy pomocy pracy grupowej zaplanowanie klasowej wycieczki do Berlina
- przygotowanie i przedstawienie na forum klasy prezentacji multimedialnej na ten temat
- kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji w tym głównie źródeł niedydaktycznych
- poznanie i utrwalenie słownictwa związanego z podróżowaniem


PODSTAWA PROGRAMOWA

Projekt realizowany był metodą nauczania języka zintegrowanego z treściami przedmiotowymi. W czasie prac nad projektem realizowane były treści z podstawy programowej przedmiotu Geografia III etap edukacyjny (Treści nauczania – wymagania szczegółowe):

1. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń:
8) analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych;
9) projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych.

8. Sąsiedzi Polski – zróżnicowanie geograficzne, przemiany. Uczeń:
1) charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską; […];

9. Europa. Relacje przyroda – człowiek – gospodarka. Uczeń:
10) prezentuje opracowaną na podstawie map, przewodników, Internetu trasę wycieczki po Europie lub jej części.
Metody i środki dydaktyczne – we wszystkich działach nauczania geografii w gimnazjum zaleca się:

1. Zdecydowane odejście od metod podających i przejście do kształcenia poszukującego.

5. Wykorzystanie nowoczesnych mediów (m.in. fotografii lotniczej, obrazów trójwymiarowych, prezentacji multimedialnych, zasobów Internetu i in.) do prezentacji obrazów pomocnych w analizie i kontemplacji poznawanych krajobrazów.

EFEKTY PRACY UCZNIÓW

Prezentacje (format pdf):

- "Klassenreise nach Berlin" (P. Łopatka, A. Konieczna)

- "Klassenreise nach Berlin" (A. Łyczko, J. Habińska)

- "Klassenreise nach Berlin" (A. Budzisz)

- "Klassenreise nach Berlin" (M. Marek)

- "Klassenreise nach Berlin" (B. Tomaszewicz)

- "Klassenreise nach Berlin" (E. Sobolewska, M. Kopeć)


***********************************


FILM 1: Faza przygotowawcza, ustalanie zasad i form pracy, szukanie źródeł i zbieranie informacji potrzebnych do zaplanowania wycieczki.

FILM 2: Faza prezentacji wykonanych projektów, omawianie ich słabych i mocnych stron na forum klasy oraz wypowiedzi uczestników na temat projektu.

***********************************


Wszystkim realizatorom projektu gratuluję wspaniałych efektów pracy i zaangażowania w działania projektowe!

Robert Kolebuk